ORDONANTA

ORDONANłĂ nr. 27 din 27 august 2008

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 1 pct. II. 2 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

ORDONANTA DE URGENTA nr 195 din 22 decembrie 2005

Având în vedere necesitatea îndeplinirii angajamentelor asumate de ţara noastră în procesul de integrare europeană, este imperios necesară adoptarea, în regim de urgenta, a prezentului act normativ, în baza căruia sa poată fi adoptată legislaţia subsecventa în domeniul protecţiei mediului şi tinând cont de necesitatea creării cadrului unitar prin care se statuează principiile care guvernează intreaga activitate de protecţie a mediului şi care traseaza direcţiile de reglementare a activităţilor economice în vederea atingerii obiectivelor dezvoltării durabile, elemente care vizează interesul

Subscribe to RSS - ORDONANTA