hotarare

HOTĂRÂREA nr. 732 din 9 iulie 2008

Având în vedere prevederile comunitare ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005, ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.975/2006 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr.

Subscribe to RSS - hotarare