lege

Legea 289 din 7 iulie 2006

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:
Art. I. - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

Subscribe to RSS - lege